Từ khóa: Brand Finance

Top 10 thương hiệu đứng đầu 'Bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2024' của Brand Finance

InfographicTop 10 thương hiệu đứng đầu 'Bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2024' của Brand Finance

Theo bảng xếp hạng Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2024 (Global500) mới được công bố của công ty tư vấn toàn cầu về quản lý và định giá thương hiệu Brand Finance (Anh), Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới, được định giá 516,6 tỷ USD. Theo sau là Microsoft và Google.