Từ khóa: bộ tiêu chí quốc gia

Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới và ở mức độ cao hơn so với thực tế tại các địa phương trong tỉnh. Vì vậy, quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn. Hiện các ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng NTM theo hướng bền vững.

Gia Lai có 203/220 xã phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế

Gia Lai có 203/220 xã phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế

(GLO)-Chiều 13-9, đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc để thống nhất nội dung báo cáo giám sát về việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh về tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2020-2021.
Gia Lai: Phát triển lưới điện phục vụ nông thôn mới

Gia Lai: Phát triển lưới điện phục vụ nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì địa phương đạt chuẩn phải có hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt từ 98% trở lên. Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 222/222 xã, phường, thị trấn có điện, đạt 100%; 312.910/ 319.992 hộ dân có điện, đạt 97,8%. Như vậy, có thể nói, Gia Lai đã cơ bản hoàn thành tiêu chí điện.