.

Khu Du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya:

Bổ sung vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển Du lịch

Thứ Ba, 13/03/2018, 15:48 [GMT+7]
.
(GLO)- Vừa qua, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1845/VPCP-KGVX về việc bổ sung Khu Du lịch Biển Hồ-Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển Khu Du lịch Quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 

 

 Biển Hồ (TP. Pleiku, Gia Lai). Ảnh: Phan Nguyên
Biển Hồ (TP. Pleiku, Gia Lai). Ảnh: Phan Nguyên
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo đồng ý bổ sung Khu Du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai vào danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển Khu Du lịch Quốc gia theo đề nghị của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời giao Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; trong đó nghiên cứu, xây dựng các định hướng phát triển, giải pháp quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị tài nguyên du lịch để phát triển Khu Du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya theo hướng bền vững, hiệu quả; bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan của địa phương.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có ý kiến chỉ đạo giao sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ động làm việc với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề xuất triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Võ Thanh Thảo
.