.

(GLO)- Ngày 26-12, tại Hà Nội, trước Hội đồng thẩm định của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã bảo vệ thành công đề án bổ sung Khu Du lịch Sinh thái Lâm viên Biển Hồ-Chư Đăng Ya thành Khu Du lịch Quốc gia trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 100% thành viên trong Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý.
 

Ảnh internet
Ảnh internet

Thời gian tới, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khu Du lịch Sinh thái Lâm viên Biển Hồ-Chư Đăng Ya vào quy hoạch các khu du lịch quốc gia của Việt Nam. Hiện cả nước có 47 khu du lịch được quy hoạch khu du lịch quốc gia, trong đó, Tây Nguyên có 3 tỉnh gồm Kon Tum, Đak Lak, Lâm Đồng có khu du lịch được quy hoạch.

Hoàng Ngọc

.