Từ khóa: Trung tâm Phát triển quỹ đất

Tạm giữ hình sự một cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất

Tạm giữ hình sự một cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngày 5-12, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng xác nhận ông Nguyễn Phú Doanh, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để điều tra về những vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai.