Từ khóa: Trung tâm Chính trị

Pleiku phát triển toàn diện, bền vững

Pleiku phát triển toàn diện, bền vững

(GLO)- Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trong 67 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và Nhân dân TP. Pleiku đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững.
Ia Kha khởi sắc

Ia Kha khởi sắc

(GLO)- Những năm gần đây, thị trấn Ia Kha đã có bước phát triển nhanh và bền vững, ngày càng thể hiện rõ nét là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Ia Grai. Với những thành quả đạt được, năm 2017, thị trấn Ia Kha đã được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V.