Từ khóa: thuốc diệt chuột

6 anh chị em cùng bị ngộ độc

6 anh chị em cùng bị ngộ độc

Khi đang đi chơi, một nhóm trẻ em ở xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhặt được chiếc túi bên trong có lọ thuốc diệt chuột nhỏ bằng nhựa trong suốt chứa dung dịch màu đỏ nên đã chia nhau uống và cùng bị ngộ độc.