Từ khóa: thu hồi vốn

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum: Sẽ tiếp nhận dự án cấp tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum: Sẽ tiếp nhận dự án cấp tín dụng đầu tư của Nhà nước

(GLO)- Kể từ ngày 22-12, hầu hết dự án tổ chức thực hiện tại 2 tỉnh Gia Lai-Kon Tum (trừ lĩnh vực nhiệt điện than, sản xuất xi măng, sắt thép) đều thuộc đối được tài trợ tín dụng đầu tư của Nhà nước qua Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum.
Gia Lai: Chủ đầu tư phải chịu kỷ luật nếu bị thu hồi vốn

Gia Lai: Chủ đầu tư phải chịu kỷ luật nếu bị thu hồi vốn

(GLO)- Năm 2016, tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Ayun Pa là hơn 175,726 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách trung ương là 126,725 tỷ đồng và nguồn ngân sách địa phương hơn 49 tỷ đồng. Nguồn vốn trên bố trí cho 43 công trình (7 công trình chuyển tiếp, 36 công trình khởi công mới). Khối lượng thực hiện tính đến ngày 30-9 là hơn 97,692 tỷ đồng, đạt 55,6%; giá trị giải ngân ước khoảng 107,515 tỷ đồng, đạt 61,2%. Đến nay, có 26 công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.