Từ khóa: Thơ Nguyễn Trọng Đồng

Thơ Nguyễn Trọng Đồng: Chiều biên giới

Thơ Nguyễn Trọng Đồng: Chiều biên giới

(GLO)- Rừng khộp bừng lên trong ánh nắng vàng rực, trời xanh mây trắng tạo thành khung cảnh vừa lạ vừa quen với tác giả Nguyễn Trọng Đồng. Cảnh sắc thiên nhiên miền biên viễn khiến tác giả mỗi lần trở lại là một lần khơi lên niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước nồng nàn.