Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Đề án 06

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ban Chỉ đạo Đề án 06 của UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 61/QĐ-BCĐ về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.D

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.D

Thành viên của đoàn thanh tra, gồm: đại diện lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) làm phó đoàn cùng công chức chuyên môn Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và xã hội…

Quyết định này cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên của đoàn kiểm tra. Cụ thể, Công an tỉnh sẽ kiểm tra việc thực hiện công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06; vai trò của Cơ quan Thường trực trong tham mưu triển khai Đề án 06; kết quả triển khai các mô hình điểm Đề án 06; công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến triển khai Đề án 06; bố trí kinh phí, nguồn nhân lực đảm bảo triển khai Đề án 06 và một số nội dung khác có liên quan. Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); việc triển khai 53 dịch vụ công (DVC) thiết yếu theo Đề án 06, Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 và 28 nhóm DVC trực tuyến liên thông theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tư pháp kiểm tra kết quả số hóa sổ hộ tịch, số hóa sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư; kết quả triển khai các DVC trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch và các TTHC liên thông. Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin, việc bố trí trang thiết bị phục vụ giải quyết TTHC, DVC; số hóa dữ liệu, kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trữ kết quả số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; công tác đảm bảo an ninh an toàn; khai thác thông tin dân cư phục vụ giải quyết TTHC, DVC. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tiến độ cập nhật, làm giàu CSDL đất đai, kết quả triển khai các DVC trực tuyến thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Sở Lao động-Thương binh và xã hội kiểm tra kết quả cập nhật, làm sạch dữ liệu an sinh xã hội, dữ liệu trẻ em và các CSDL khác có liên quan; kết quả thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; kết quả triển khai DVC trực tuyến trong lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tiến độ xây dựng, cập nhật và làm sạch dữ liệu giáo dục đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao (dữ liệu cán bộ, giáo viên, học sinh các cấp); triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các đơn vị trường học; kết quả triển khai DVC trực tuyến trong lĩnh giáo dục đào tạo.

Giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Chư Păh. Ảnh: T.D

Giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Chư Păh. Ảnh: T.D

Sở Y tế kiểm tra triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh; việc triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ Căn cước công dân; liên thông hồ sơ khám sức khỏe lái xe; kê đơn thuốc điện tử; triển khai các mô hình Đề án 06 thuộc lĩnh vực y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra công tác làm sạch dữ liệu bảo hiểm xã hội; kết quả triển khai DVC trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; phối hợp Sở Y tế trong công tác hướng dẫn triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ Căn cước công dân; kết quả triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Có thể bạn quan tâm