Từ khóa: tệ nạn tham nhũng

Để cây đời bật những mầm xuân

Để cây đời bật những mầm xuân

(GLO)-Mừng xuân-mừng Đảng thêm tuổi mới, lòng ta rộn vui nghĩ về tương lai với bao kỳ vọng về tầm vóc, vị thế của đất nước, dân tộc. Xuân của đất trời, Đảng của lòng dân. Mừng xuân mới, ôn lại chuyện cũ để chúng ta thêm tự hào, tin tưởng vào quyết tâm làm sạch mình của Đảng, thông qua cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.
Phòng-chống tham nhũng: Mấu chốt là sự liêm chính của cán bộ công quyền

Phòng-chống tham nhũng: Mấu chốt là sự liêm chính của cán bộ công quyền

(GLO)- Nếu không có sự móc ngoặc, tiếp sức của thành phần ngoài nhà nước thì hành vi tham nhũng của một số quan chức thoái hóa biến chất trong hệ thống công quyền sẽ khó thực hiện trọn vẹn. Nhưng nếu những người có chức quyền nêu cao tinh thần công vụ, giữ mình thanh bạch, liêm chính thì liệu có ai lung lạc, lôi kéo được họ làm điều sai phạm? Mở rộng phạm vi phòng-chống tham nhũng ra khu vực tư nhân là cần thiết, nhưng thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công chức, nêu cao tinh thần công vụ mới là điều tiên quyết để ngăn chặn hiệu quả tệ nạn tham nhũng.