Từ khóa: sông Thu Bồn

500 năm một làng gốm cổ

500 năm một làng gốm cổ

Non nửa thiên niên kỷ, đất và bùn trong cuộc thiên di của người Việt ngày mở nước đã hóa từ bụi đất thành huy hoàng. Gần 500 năm cho một làng nghề với biết bao biến thiên dữ lành của thời cuộc vẫn còn đây cát bụi kim cương cho đời, cho người.
Mùa hè về Quảng ngao du

Mùa hè về Quảng ngao du

Khi khắp nơi kêu gọi du lịch nội địa, tôi nghĩ tới một vài điểm đến ở Quảng Nam và kết nối lại. Hãy đi “đến cuối tận chân trời“ - như ca từ của Trịnh Công Sơn ngày nào...