Từ khóa: Phát triển lâm nghiệp bền vững

Gia Lai nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về phát triển lâm nghiệp bền vững

Gia Lai nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về phát triển lâm nghiệp bền vững

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa có Kết luận số 997-KL/TU tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Tập trung nguồn lực hoàn thành chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Tập trung nguồn lực hoàn thành chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

(GLO)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cùng chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Thực hiện tốt giải pháp liên tỉnh để quản lý tài nguyên rừng, nguồn nước

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Thực hiện tốt giải pháp liên tỉnh để quản lý tài nguyên rừng, nguồn nước

(GLO)- Sáng 14-10, tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã có bài phát biểu tham luận với nội dung: Giải pháp quản lý sử dụng rừng, đảm bảo an ninh nguồn nước tại tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo Gia Lai điện tử xin trân trọng đăng toàn văn tham luận của đồng chí.