Từ khóa: phát hành

Đồng hành cùng báo Đảng

Đồng hành cùng báo Đảng

(GLO)- Những năm qua, Báo Gia Lai luôn nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần In-Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai và Bưu điện tỉnh trong công tác in ấn, phát hành. Với việc chú trọng đầu tư công nghệ in và nâng cao chất lượng chuyển phát, 2 đơn vị này đã cùng Báo Gia Lai đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, giải trí của người đọc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.