Từ khóa: ông Nguyễn Huy Châu

Chư Pưh: “Điểm sáng” về tạo nguồn, phát triển đảng viên

Chư Pưh: “Điểm sáng” về tạo nguồn, phát triển đảng viên

(GLO)- Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới của huyện hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra.
Nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng thôn: Hiệu quả, tiết kiệm

Nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng thôn: Hiệu quả, tiết kiệm

(GLO)- Không chỉ tinh gọn bộ máy, việc nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Tuy nhiên, việc nhất thể hóa 2 chức danh này hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là về nhân sự.
Gia Lai quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số

Gia Lai quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai rất chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong đó, công tác phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.