Từ khóa: Nghị định 42

Đừng để lương hưu quá thấp

Đừng để lương hưu quá thấp

Từ ngày 1-7, theo Nghị định 42/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ), quân nhân, công an nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn… nghỉ hưu và hưởng trợ cấp hằng tháng được tăng 12,5% - 20,8% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.