Từ khóa: kỳ họp HĐND

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Vũ Chi

Kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII thông qua 6 Nghị quyết

(GLO)- Trong 2 ngày (13 và 14-7), HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 14 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Kbang: Tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VII

Kbang: Tổ chức kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VII

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-12, Hội đồng nhân dân huyện Kbang khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười. Đây là kỳ họp nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế-xã hội của huyện đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong năm 2019, đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ năm 2020.
Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Mang Yang khóa IV

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Mang Yang khóa IV

(GLO)- Trong 2 ngày 16 và 17-7, Hội đồng nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa IV nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; thông qua một số nghị quyết, tờ trình và quyết định một số vấn đề quan trọng.
Kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai chuyển biến tích cực, toàn diện

Kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai chuyển biến tích cực, toàn diện

(GLO)- Sau phần khai mạc, Kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh khoá XI bước vào buổi làm việc đầu tiên với các nội dung chương trình: Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; cùng một số nội dung quan trọng khác.