Từ khóa: hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên Xô

Từng có một dự định hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên Xô tại Kon Hà Nừng

Từng có một dự định hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên Xô tại Kon Hà Nừng

(GLO)- Trước năm 1995, trên địa bàn Gia Lai có một đơn vị kinh tế lâm nghiệp là Liên hiệp Lâm-nông-công nghiệp Kon Hà Nừng (huyện Kbang). Trong lịch sử tồn tại gần 20 năm của Liên hiệp, điều có lẽ không nhiều người được biết là Liên Xô đã từng có một dự định hợp tác toàn diện về lâm nghiệp với đơn vị này.