Từ khóa: góp ý bản mẫu SGK

Góp ý sách giáo khoa mới năm học 2024-2025: Khách quan, trách nhiệm

Góp ý sách giáo khoa mới năm học 2024-2025: Khách quan, trách nhiệm

(GLO)- Theo lộ trình, 3 khối lớp cuối cùng đang học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 gồm 5, 9 và 12 sẽ thực hiện chương trình mới kể từ năm học 2024-2025. Cùng với cả nước, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cũng đang triển khai cho giáo viên tham gia góp ý trực tiếp các bản mẫu sách giáo khoa (SGK) đảm bảo khách quan, đúng tiến độ.