Từ khóa: đường sắt Bắc-Nam

Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt Bắc-Nam tốc độ cao

Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt Bắc-Nam tốc độ cao

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam để trình Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2155/VPCP-CN ngày 8/3/2018 của Văn phòng Chính phủ đồng thời, Bộ Giao thông và Vận tải thực hiện các quy trình, thủ tục thẩm định, thẩm tra và kinh phí liên quan đến Dự án theo quy định của pháp luật.