Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với các đơn vị khác tham gia thực hiện Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã nỗ lực “tiếp sức” cho hội viên bằng những việc làm cụ thể trong các hợp phần mà Hội được tham gia. Nhờ đó, nhiều nông dân đã thoát nghèo bền vững.

Ngay từ khi tham gia Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Hội Nông dân tỉnh được giao thực hiện các tiểu hợp phần về dịch vụ khuyến nông và nghiên cứu kỹ thuật nhằm phát triển chuỗi giá trị, thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh nông nghiệp vì người nghèo.

 

Người dân tham gia nghiệm thu đường giao thông do dự án hỗ trợ tại xã Hà Đông. Ảnh: N.D
Người dân tham gia nghiệm thu đường giao thông do dự án hỗ trợ tại xã Hà Đông. Ảnh: N.D

Từ 2013 đến nay, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Điều phối dự án thực hiện một số nội dung như tham gia xây dựng chuỗi giá trị của dự án, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm chung sở thích, xây dựng và phát triển mô hình nông dân dạy nông dân và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về phát triển nhóm chung sở thích… Để dự án hoạt động ổn định, Hội đã thành lập 26 nhóm Hỗ trợ nông nghiệp tại 26 xã ở các huyện tham gia dự án, mỗi nhóm 5 thành viên với nhiệm vụ theo dõi đánh giá các hoạt động của nhóm cùng sở thích; củng cố hoạt động và thành lập thêm nhóm cùng sở thích mới. Cùng với đó, Hội đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các nhóm hỗ trợ nông nghiệp và cán bộ Hội Nông dân các huyện thực hiện các hoạt động theo dõi và hỗ trợ nhóm cùng sở thích phát triển sinh kế.

Ông Hnhol-Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) cho biết: Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn triển khai trên địa bàn xã đã giúp nông dân của xã hưởng lợi rất nhiều. Nhiều nông dân mạnh dạn tham gia các nhóm chung sở thích, được tập huấn những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi… Nhờ đó, đời sống bà con phát triển ổn định, nhiều nhóm đang hoạt động rất tốt có thể nhân rộng trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Một trong những điểm nhấn của Hội Nông dân tỉnh trong quá trình tham gia thực hiện dự án là mở 15 lớp tập huấn nâng cao năng lực về phát triển nhóm chung sở thích và quản lý tài chính cho 26 nhóm hỗ trợ nông nghiệp, cán bộ Hội Nông dân cấp huyện và xã với 300 người tham gia nắm bắt những kiến thức về tổ chức nhóm, lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và liên kết thị trường… Tính đến cuối năm 2015, Ban Quản lý Dự án các cấp cùng Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ thành lập 378 nhóm chung sở thích tại 26 xã của dự án với 4.240 thành viên, trong đó có 1.700 hộ nghèo, 844 hộ cận nghèo và 3.527 hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

Ông Đặng Ngọc Khôi-Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn vay (Hội Nông dân tỉnh) cho biết: Thực hiện các chương trình của Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn do UBND tỉnh bố trí, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hợp phần như nâng cao năng lực nhóm chung sở thích và nhóm hỗ trợ nông nghiệp. Các lớp tập huấn cho các hội viên là nông dân đều phát huy năng lực và hiệu quả rất tốt. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực tham gia cùng Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp 5 huyện thành lập trên 500 nhóm chung sở thích và các nhóm này hiện đang hoạt động rất tốt. Hiện nay, Hội Nông dân cùng Ban Điều phối dự án tỉnh đang tập trung nắm các mô hình điển hình về nhóm chung sở thích để xây dựng bộ tài liệu chuẩn tuyên truyền, nhân rộng ra các xã khác cho nông dân học tập áp dụng trong thời gian tới.

Từ khi thực hiện Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, với vai trò là cầu nối giữa nông dân với các đơn vị liên quan, Hội Nông dân tỉnh thực hiện khá tốt các hợp phần được giao. Nhờ đó, hoạt động của dự án đi vào ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết việc làm cho nhiều nông dân ở những vùng khó khăn, giúp họ từng bước thoát nghèo theo hướng bền vững.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Siu Biai: Người có uy tín làm kinh tế giỏi

Siu Biai: Người có uy tín làm kinh tế giỏi

(GLO)- Nhiều người có uy tín ở huyện Chư Pưh tiên phong trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương để người dân học tập, noi theo. Trong số đó, điển hình là già làng Siu Biai (làng Phung, xã Ia Phang) với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi bò đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.