Từ khóa: đầu tư vùng dân tộc thiểu số

Mang Yang ưu tiên đầu tư vùng dân tộc thiểu số

Mang Yang ưu tiên đầu tư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm cải thiện đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Phú Thiện ưu tiên nguồn lực đầu tư vùng dân tộc thiểu số

Phú Thiện ưu tiên nguồn lực đầu tư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày, đời sống người dân ngày một nâng cao.
Ưu tiên nguồn lực đầu tư vùng dân tộc thiểu số

Ưu tiên nguồn lực đầu tư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, tỉnh huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa nhằm giúp người dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.