Từ khóa: đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023