Từ khóa: công trình giao thông trọng điểm

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị có liên quan tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh Hà Duy

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đơn giá khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.