.
.

Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Thứ Bảy, 11/05/2019, 13:48 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 930/UBND-KTTH triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019. 
 

 

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet
 
 
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Kịp thời hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương sửa đổi, bổ sung và các văn bản mới ban hành để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra năm 2019; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. 
 
Quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phục vụ xuất khẩu, bảo đảm hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đề ra. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án công nghiệp quy mô lớn, bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công trong năm 2019. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu. Phát triển mạnh mẽ du lịch, góp phần lan tỏa tới nhiều ngành sản xuất, dịch vụ thị trường phát triển. Đồng thời, tổ chức các hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng...
 
HÀ SỰ
.