.

Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Sơ kết quy chế phối hợp

Thứ Tư, 08/02/2017, 06:48 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 7-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Qua 1 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp với ngành Bảo hiểm Xã hội cùng cấp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến bảo hiểm, những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung… đến 178.524 lượt hội viên, phụ nữ. Cùng với đó, 2 đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức 18 buổi đối thoại tại 17 xã, phường, thị trấn nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời tiếp thu những bất cập để kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, hai bên cũng phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết đơn, thư về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục ký kết thực hiện kế hoạch liên tịch năm 2017.   

Anh Huy
 

.