.
.

Gia Lai đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025

Chủ Nhật, 24/10/2021, 08:44 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 22-10, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 1609/KH-UBND về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
 
 
Kế hoạch ban hành nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (dữ liệu lớn, học máy sâu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật…), tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam nói chung và sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của tỉnh Gia Lai nói riêng; góp phần để nền kinh tế của tỉnh bứt phá, phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
 
Mục tiêu là tuyên truyền sâu rộng, các giải pháp, nhiệm vụ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, tầm quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số; tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số, sản phẩm công nghệ số; hỗ trợ số hóa trong quản lý, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh. Hình thành, phát triển các doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 
 
Hầu hết doanh nghiệp, cơ sở đều ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: Vũ Thảo
Hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: Vũ Thảo
 
Tập trung xây dựng, phát triển các nhóm doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông đã khẳng định được thương hiệu nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất. Doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội. Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số. Khuyến khích các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 
Kế hoạch đặt ra 6 nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số; phát triển hạ tầng số, phát triển sản phẩm công nghệ số, phát triển nhân lực công nghệ số, phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số và tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương. 
 
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, cơ quan, đơn vị liên quan. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, đề xuất cập nhật, điều chỉnh nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tế tình hình triển khai. 
 
KIỀU PHAN
 
.