.
Sở Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị công tác thi hành án (THA) dân sự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đào Xuân Liên tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp đã báo cáo việc thực hiện ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho giám đốc Sở Tư pháp về quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ THA dân sự. Lãnh đạo THA dân sự tỉnh báo cáo công tác THA và quán triệt một số nội dung cơ bản Luật THA dân sự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Đào Xuân Liên nhấn mạnh: THA dân sự các cấp cần phải tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác kiện toàn bộ máy; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nâng cao chất lượng, số lượng giải quyết THA, nhất là những vụ việc có điều kiện thi hành; thực hiện tốt Luật THA dân sự có hiệu lực từ ngày 1-7-2009…
 
Hoàng Cư