.
Hôm 29-7, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2009 các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Báo cáo tại Hội nghị nêu: Ngay từ đầu năm 2009, Thanh tra các tỉnh, thành phố trong khu vực đã tích cực triển khai thanh tra theo kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực như: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai… và đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội hoặc dư luận quan tâm. 6 tháng qua, Thanh tra 18 tỉnh, thành phố trong khu vực đã triển khai 1.900 cuộc thanh tra, đã kết thúc 1.551 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 125,298 tỉ đồng, 3.665.574 m2 đất; đã kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước 62,62 tỉ đồng, 2.210.166 m2 đất (đã thu hồi 22,34 tỉ đồng, 278.145 m2 đất); kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 50,982 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 24 tập thể, 265 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 5 vụ việc, 18 người…

Chủ trì Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nhấn mạnh: Thời gian tới, công tác thanh tra cần chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin, xác định nội dung ngay từ đầu; chủ động thực hiện công tác thanh tra theo nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế tại địa phương; thanh tra để thúc đẩy việc thực hiện chứ không chỉ phát hiện những việc yếu kém, sai phạm…
 
Sơn Ca