• Đáng ngại: Săn bắt vô tội vạ,
  • Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La bị cách hết chức vụ trong Đảng
  • Kỷ luật cảnh cáo Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình

Đáng ngại: Săn bắt vô tội vạ, "sâm đại dương" ngày càng khan hiếm

Bởi giá trị hải sâm mang lại kinh tế cao, dẫn đến sự khai thác quá mức. Đặc biệt thời gian gần đây, ghe tàu khai thác không được nhiều hải sâm nữa.

Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La bị cách hết chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của ông.

Kỷ luật cảnh cáo Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình

Vi phạm của Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Quân đội và cá nhân đồng chí.

.
.