.
Đak Pơ: Chủ động phòng ngừa dịch cúm gia cầm

Đak Pơ: Chủ động phòng ngừa dịch cúm gia cầm

(GLO- Nhằm chủ động phòng ngừa dịch cúm gia cầm, UBND huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường triển khai các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, khu vực chợ, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm trên toàn địa bàn.

.