.
.

Xuất cấp hơn 1.847 tấn gạo hỗ trợ người dân 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ Bảy, 11/09/2021, 19:28 [GMT+7]
.

(GLO)- Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.847,265 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi để hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021.

 

 Xuất cấp gạo hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. (Ảnh nguồn: LĐO)
Xuất cấp gạo hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. (Ảnh nguồn: LĐO)

 

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 1.154,52 tấn gạo và tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 692,745 tấn gạo.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng-chống dịch tại địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

 

GLO
 

.