.
.

Gia Lai được cấp hơn 692 tấn gạo để hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 09/09/2020, 11:00 [GMT+7]
.

(GLO)- Theo quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trong học kỳ I năm học 2020-2021, tỉnh Gia Lai được cấp 692.157 kg gạo để cấp phát cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn. 

 

 Học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thanh Nhật
Học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thanh Nhật

 

Trên cơ sở đó, ngày 8-9, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 1840/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tiếp nhận, tổ chức cấp phát gạo cho học sinh trong học kỳ I năm học 2020-2021.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, phân công đơn vị chuyên môn của địa phương tổ chức tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên để cấp cho học sinh các trường kịp thời, đúng quy định. Thời gian hoàn thành hỗ trợ gạo học sinh trước ngày 30-11-2020.

Về đối tượng cấp gạo áp dụng theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn, cũng như căn cứ theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày...

THANH NHẬT

.