.
.

Gia Lai: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Thứ Hai, 29/11/2021, 18:30 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 29-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa.

 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

 

Theo đó, trong 1 ngày, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề về tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; hướng dẫn các nội dung trong Sổ tay thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thông tin tình hình chung về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh; vai trò của Mặt trận cơ sở trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ MTTQ các xã, phường và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn thị xã Ayun Pa trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. 

 

NGỌC ANH
 

.