.
.

Góp ý dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV

Thứ Ba, 07/01/2020, 20:41 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 7-1, Tiểu ban nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã họp để cho ý kiến về dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tiểu ban.
 
 
 
 

 

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Dung
 
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đối với dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; xin ý kiến đối với đề cương sơ bộ Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Theo đó, đã có 8 lượt ý kiến tham gia và đa số ý kiến đều cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: chú trọng đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của tỉnh; phát triển kinh tế của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, chưa tạo được sự đột phá; công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác quản lý đất đai còn hạn chế, việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số còn bất cập; đề nghị tính toán lại mức thu nhập bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp; việc kêu gọi đầu tư phải gắn với đời sống nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội... Đối với đề cương sơ bộ Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020), Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng đề cương sơ bộ gồm 4 phần: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; Thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình; Một số bài học kinh nghiệm.  
 
Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban nội dung đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về các nội dung như: tập trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch; chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; công tác quản lý, bảo vệ rừng...
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Việc tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị, nhất là đối với việc xác định chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tạo sự đồng thuận cao giúp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Trong phần phương hướng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tính toán lại chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân/năm nhưng không được thấp hơn so với tiềm năng của tỉnh. Ngoài ra, phải tập trung phát triển nông nghiệp có hiệu quả; đẩy nhanh phát triển Khu Công nghiệp Nam Pleiku và các cụm công nghiệp; chú trọng kêu gọi đầu tư; đầu tư phát triển du lịch...
 
TRẦN DUNG
 
.