.
.

Tiếp tục củng cố các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thứ Sáu, 04/01/2019, 11:37 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 3-1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
 
 
Năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra; chủ động triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, địa phương. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới thường xuyên được quan tâm chỉ đạo.
 
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Minh Nguyễn
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Minh Nguyễn
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được tiếp tục triển khai thực hiện. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được sắp xếp, tinh giảm đầu mối gọn nhẹ, phù hợp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở 17/17 huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện ở 12/17 huyện, thị xã; tham mưu sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 73 đơn vị.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia góp ý tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tham gia góp ý tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2019 là hết sức nặng nề và có nhiều việc cần làm ngay để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp. Do vậy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau hội nghị này,ngành Tổ chức xây dựng Đảng rà soát, bổ sung, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ còn yếu; tổ chức luân chuyển, bố trí, điều động, đánh giá phân loại cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới; thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chú trọng  đầy đủ công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bố trí cán bộ, đảng viên các cấp; thực hiện nghiêm túc chính sách cán bộ; tăng cường quy chế phối hợp với các đơn vị…
 
Minh Nguyễn
 
.