.
.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu,tổng hợp

Thứ Năm, 18/10/2018, 13:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Nhiều năm qua, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đầu mối về tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
 
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Xuân Phước-Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy-cho biết: Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 3 chi bộ trực thuộc với gần 40 đảng viên. Ngoài đảng viên là Thường trực Tỉnh ủy, số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện có của Văn phòng là hơn 50 người, công tác tại 7 phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc. Đảng ủy đã thường xuyên quan tâm định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới, phổ biến thông tin thời sự... giúp nâng cao nhận thức trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đảng viên tại Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy biểu quyết các chỉ tiêu công tác.  Ảnh: T.N
Đảng viên tại Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy biểu quyết các chỉ tiêu công tác. Ảnh: T.N
 
Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được Đảng bộ đặc biệt chú trọng. Các chi bộ đều dành thời gian sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền, phổ biến những văn bản của cấp trên, các bài viết, tấm gương về học tập và làm theo Bác, nghiêm túc thực hiện quy định về những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm theo quy định. Về vấn đề này, bà Hoàng Thị Nguyệt Nga-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy-thông tin: “Đảng ủy Văn phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với nội dung kiểm tra đảng viên chấp hành và giám sát đảng viên. Qua đó, cấp ủy các chi bộ và đảng viên có sự thay đổi tích cực trong nhận thức, tư tưởng, hành động. Cán bộ, đảng viên và quần chúng đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, kỷ luật phát ngôn, đề cao cảnh giác với các thủ đoạn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình để xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh”.
 
Bám sát nhiệm vụ được giao, Đảng ủy phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực. Đồng thời, chủ động bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tham mưu xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình làm việc hàng tháng, tuần của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lịch công tác của Thường trực Tỉnh ủy.
 
Đảng ủy thường xuyên quan tâm định hướng cho cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện tốt chương trình làm việc, xử lý kịp thời những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách hoặc đột xuất. Tổ chức các nội dung tham mưu, phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm tình hình, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực.
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy còn phối hợp chặt chẽ với các văn phòng cấp ủy, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thông tin tổng  hợp, nắm tình hình để kịp thời phản ánh, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Chủ động phối hợp nắm tình hình để kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc và nổi cộm, công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng, các vấn đề cấp bách, đột xuất về an ninh chính trị, an ninh biên giới, các vụ việc liên quan an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; đón tiếp, phục vụ các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các tỉnh...  
 
Cán bộ  Văn phòng cấp ủy dự lớp bồi dưỡng công tác Văn phòng cấp ủy. Ảnh: T.N
Cán bộ Văn phòng cấp ủy dự lớp bồi dưỡng công tác Văn phòng cấp ủy. Ảnh: T.N
 
Theo ông Nguyễn Thanh Nam-Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Lưu trữ-Công nghệ thông tin, Trưởng phòng Cơ yếu-Công nghệ thông tin, các mặt công tác như: kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ các đơn vị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy; chỉnh lý tài liệu lưu trữ, cài đặt đồng bộ hệ thông tin tác nghiệp Lotus Notes 8.5 và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng, mục lục hồ sơ bị lỗi trong quá trình cập nhật tại một số Đảng bộ cấp huyện... luôn được triển khai nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý, khắc phục hiệu quả các sự cố, đảm bảo tính bảo mật, trao đổi thông tin an toàn, thông suốt trong mạng diện rộng của Đảng và đường truyền internet tại trụ sở Tỉnh ủy, cùng các Đảng bộ trực thuộc; chuẩn bị trang-thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ các hội nghị trực tuyến, hoàn thiện thủ tục thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2015-2020.
 
Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, bà Trần Ngọc Chi-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy-chia sẻ: “Để góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao năng lực nghiên cứu tổng kết thực tiễn để tham mưu cho cấp ủy những vấn đề mang tính chiến lược của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy”.
 
Thanh Nhật
 
.