Từ khóa: Cầu nối đôi bờ sông

Giao thông TP.HCM tăng tốc

Giao thông TP.HCM tăng tốc

Cầu nối đôi bờ sông, nối đôi bờ kênh, nối đất liền với huyện đảo; đường nối cảng, nối cao tốc, nối hầm… đã lâu lắm rồi, ngành giao thông TP.HCM mới chứng kiến nhịp độ "nóng" như vậy từ các công trường.