Từ khóa: bế mạc và trao thưởng cho các vận động viên và các trường học có thành tích xuất sắc ở Hội khỏe phù đổng huyện