Từ khóa: bản đồ số

Gia Lai: Số hóa nhiều dữ liệu thúc đẩy thu hút đầu tư

Gia Lai: Số hóa nhiều dữ liệu thúc đẩy thu hút đầu tư

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều hoạt động để đẩy mạnh chuyển đổi số với phương châm “Người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể vừa là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số”; trong đó, việc số hóa nhiều dữ liệu chính là hoạt động khá nổi bật phục vụ thu hút đầu tư.