.

(GLO)- Thời gian qua, huyện Ia Grai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) trên địa bàn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ông Nguyễn Văn Chè-Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Grai, cho biết: “Phòng đã tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển HTX cho từng năm của giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn thành lập HTX, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời, Phòng còn tham mưu cho UBND huyện tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề về phát triển HTX, tham quan học hỏi kinh nghiệm về thành lập và phát triển hoạt động HTX, hỗ trợ 10 triệu đồng/HTX khi thành lập mới”.

 

Các xã viên làm thủ tục vay vốn tại Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Ia Kha.             Ảnh: T.N
Các xã viên làm thủ tục vay vốn tại Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Ia Kha. Ảnh: T.N

Nhìn chung, các HTX mới được thành lập, bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho xã viên sản xuất kinh doanh, tiếp cận các dịch vụ của HTX. Ông Rơ Lan Nam-Chủ nhiệm HTX Trồng điều Ia Grai, cho biết: “Hợp tác xã thu mua sản phẩm với giá cả hợp lý và bán cho doanh nghiệp chế biến, giúp bà con không bị thương lái ép giá. Bước đầu, HTX đã hỗ trợ bà con giải quyết đầu ra sản phẩm với giá cả khá ổn định. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục huy động thêm vốn và các nguồn lực khác, phối hợp với doanh nghiệp thu mua, cùng các ban, ngành địa phương hỗ trợ bà con xã viên về kỹ thuật chăm sóc, trồng và thu hoạch sản phẩm điều, đáp ứng nhu cầu thị trường chế biến xuất khẩu và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho bà con”.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn có Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Ia Kha được thành lập và đi vào hoạt động hơn 10 năm qua trên địa bàn thị trấn Ia Kha cùng 2 xã: Ia Hrung và Ia Grăng. Hiện nay, Quỹ Tín dụng có 844 thành viên tham gia góp vốn, trong đó 631 thành viên đang vay vốn. Tổng nguồn vốn hoạt động đến nay hơn 15,7 tỷ đồng, dư nợ cho vay thành viên gần 15 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay thành viên chủ yếu đầu tư chăm sóc cà phê, hồ tiêu, mua phân bón và vật tư sản xuất; giảm tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, bán sản phẩm non... Từ đó, giúp bà con yên tâm sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Bà Trần Thị Diệu-Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Ia Kha, cho biết: “Các xã viên vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều hộ trước đây khó khăn, nhờ tham gia vào mô hình hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân, cố gắng làm ăn hiệu quả, đã vươn lên có thu nhập trung bình khá”.

Tuy nhiên, hoạt động của các HTX tại huyện Ia Grai cũng đang gặp một số khó khăn do năng lực của đa số cán bộ quản lý HTX còn hạn chế, chưa theo kịp sự năng động của nền kinh tế thị trường; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ; HTX chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, năng lực tài chính của các HTX còn yếu. Bên cạnh đó, nguồn lực của địa phương hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế, trong khi nhu cầu hỗ trợ của các HTX tương đối lớn.

Trao đổi với P.V về một số nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, ông Phan Trung Tường-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, cho biết: “Huyện tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để đề xuất loại bỏ những thủ tục không cần thiết, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động kinh doanh của HTX. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác và cán bộ HTX tại địa phương, nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX.

 

Đến nay, trên địa bàn huyện có 5 HTX. Trong đó, HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành được thành lập vào tháng 9-2016, HTX Trồng điều Ia Grai thành lập cuối năm 2016 và HTX Nông nghiệp Ia Yok mới thành lập giữa năm 2017. Riêng HTX Tân Tiến tại xã Ia Sao đang hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để được công nhận chính thức.

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX, tạo sự liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, kết nạp thành viên mới, tăng vốn góp của các thành viên HTX và tổ hợp tác, cũng như từng bước mở rộng quy mô hoạt động. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị để thúc đẩy thành lập HTX, củng cố, phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là xây dựng mô hình HTX kiểu mới phù hợp với điều kiện thực tiễn”.

Thanh Nhật

.