.

Bảo hiểm Xã hội Gia Lai: Nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

Thứ Hai, 12/02/2018, 14:34 [GMT+7]
.
(GLO)- Mặc dù còn gặp nhiều áp lực, song trong năm 2017, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã không ngừng nỗ lực vượt khó hoàn thành cơ bản nhiệm vụ công tác ngành, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
 
Những kết quả đáng ghi nhận
 
Thới Văn Đạo  (Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai)
Thới Văn Đạo
Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai
Ngay từ đầu năm, toàn hệ thống tiếp tục xác định chủ đề của năm 2017 là: “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả công việc, thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, nhiều văn bản luật, dưới luật liên quan được ban hành, sửa đổi hoặc có hiệu lực đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.
 
Trong năm qua, đối tượng tham gia BHXH đạt 80.739 người (có 79.563 người tham gia BHXH bắt buộc và 1.176 người tham gia BHXH tự nguyện), tăng 2,76% so với năm 2016, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm 9,62% tổng số đối tượng. Đối tượng tham gia BHTN đạt 65.740 người, giảm 2,32% so với năm 2016, đạt 97% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và chiếm 7,53% lực lượng lao động toàn tỉnh. Đối tượng tham gia BHYT đạt 1.267.799 người, tăng 4,96% so với năm 2016, đạt 105% kế hoạch và chiếm trên 88% dân số tham gia BHYT toàn tỉnh.
 
Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên 1.930 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch được giao và tăng 6,1% so với năm 2016 (trong đó, thu BHXH bắt buộc trên 942,9 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện 8 tỷ đồng; thu BHTN gần 68,5 tỷ đồng; thu BHYT trên 911,2 tỷ đồng). Đồng thời, thực hiện chi trả BHXH, BHYT trên 2.568 tỷ đồng (tăng 23% so với năm 2016 và chiếm 112,3% dự toán giao), đảm bảo an toàn, đến tận tay người hưởng, đúng chế độ quy định.
 
Công tác cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT cũng được triển khai thực hiện đúng quy định. Trong năm 2017, thực hiện cấp 41.301 sổ BHXH, nâng tổng số sổ BHXH đang quản lý là 84.266 sổ; in cấp 744.139 thẻ BHYT, nâng tổng số thẻ BHYT hiện có giá trị sử dụng lên 1.225.694 thẻ.
 
Cải cách hành chính đang là nội dung được Chính phủ chỉ đạo hết sức quyết liệt và cũng là mục tiêu ngành BHXH đẩy mạnh thực hiện nhằm tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Do vậy, từ đầu năm, BHXH tỉnh đã triển khai hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính mà ngành đề ra; triển khai kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017; tổ chức kiểm tra cải cách hành chính tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Trong năm, toàn hệ thống đã tiếp nhận 88.816 lượt hồ sơ và giải quyết 87.973 lượt hồ sơ, chiếm 99% số lượt hồ sơ (trong đó, tiếp nhận trực tiếp chiếm 72,1%; tiếp nhận và trả qua bưu điện chiếm 14,7%; giao dịch điện tử chiếm 13,3% tổng số lượt hồ sơ tiếp nhận). Việc giao dịch điện tử với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh được đẩy mạnh với tổng số đơn vị giao dịch điện tử thành công là 2.055/2.735 đơn vị, đạt 75,1% số đơn vị quản lý.
 
Ngoài ra, công tác giám định thanh toán chi phí khám-chữa bệnh BHYT bằng dữ liệu điện tử cũng được BHXH tỉnh chú trọng; đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ hộ gia đình tham gia BHYT cả nước tiến tới cấp mã định danh cá nhân.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tỷ lệ tham gia chưa đầy đủ và chưa tương xứng (ngoài những đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo, tỷ lệ lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa được tham gia BHXH, BHYT chiếm tỷ lệ còn cao). Các đơn vị chưa thực hiện đóng đầy đủ số tiền phải tham gia BHXH, BHTN làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động. Chất lượng khám-chữa bệnh tại một số cơ sở y tế chưa đáp ứng được yêu cầu của người bệnh tham gia BHYT; một số thủ tục hành chính trong khám-chữa bệnh BHYT còn rườm rà. Việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động còn hạn chế, chưa sâu rộng. Nhận thức của người tham gia BHYT chưa cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chưa thấy được ý nghĩa của chính sách BHYT. Luật BHXH sửa đổi có nhiều điểm mới nên ban đầu còn vướng mắc trong việc hướng dẫn đối tượng và đơn vị tham gia; hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chuyên môn chưa kịp thời và chưa thống nhất gây khó khăn trong quá trình thực hiện...
 
Triển khai các giải pháp hiệu quả, thiết thực
 
 
Trụ sở BHXH tỉnh Gia Lai.
Trụ sở BHXH tỉnh Gia Lai.

 

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 4-8-1995 theo Quyết định số 117/QĐ-TCCB của BHXH Việt Nam; là cơ quan nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của UBND tỉnh; có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

 

Năm 2018, ngành BHXH tỉnh phấn đấu những chỉ tiêu chủ yếu gồm: phát triển đối tượng tham gia BHXH lên 84.500 người (chiếm 9,4% lực lượng lao động), BHTN là 67.700 người (chiếm 7,5% lực lượng lao động), BHYT là 1.292.200 người (chiếm 88,5% dân số); tổng thu BHXH, BHYT, BHTN trên 2.167,5 tỷ đồng (trong đó, thu BHXH bắt buộc trên 1.078,3 tỷ đồng, BHXH tự nguyện trên 16 tỷ đồng, BHTN trên 71,2 tỷ đồng, BHYT trên 1.000 tỷ đồng); tổng chi BHXH, BHYT, BHTN 3.042,1 tỷ đồng.
 
Để đạt được mục tiêu trên, ngành sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính hiệu quả, thiết thực. Theo đó, chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và nhân dân, góp phần củng cố và xây dựng niềm tin, nâng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
 
Tăng cường công tác quản lý tài chính; cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, chi trả, quản lý chi trả chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước cho đối tượng thụ hưởng. Nâng cao hiệu quả giám định thanh toán chi phí khám-chữa bệnh BHYT bằng dữ liệu điện tử đối với tất cả các cơ sở khám-chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Tiếp tục hoàn thiện rà soát dữ liệu sổ BHXH và hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động; quản lý tốt dữ liệu, cập nhật và thực hiện đúng quy trình in cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh.
 
Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, qua đó kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, xử lý vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ qua cơ quan Công an để điều tra tố tụng hình sự bắt đầu áp dụng từ ngày 1-1-2018 nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong giải quyết các khâu nghiệp vụ, quản lý hành chính vào hoạt động của ngành theo hướng hiện đại; đưa vào sử dụng phần mềm hệ thống thông tin BHXH tỉnh và triển khai ứng dụng các phần mềm mới.
 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch biên chế, vị trí việc làm của toàn hệ thống; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thái độ ứng xử và phong cách phục vụ của công chức, viên chức ngành BHXH, tạo chuyển biến tích cực theo mục tiêu phục vụ người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN tốt nhất…
 
Thới Văn Đạo 
(Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai)
.