.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ đã phê duyệt danh sách 30 hộ người có công với Cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn trong ngay đầu năm 2018.
 

 

 Chính quyễn xã Ia Nan cùng Bộ đội Đồn Biên phòng Ia Nan tiến hành xây dựng nhà ở cho gia đình có công với cách mạng.  Ảnh: N.T
Chính quyền xã Ia Nan cùng Bộ đội Đồn Biên phòng Ia Nan tiến hành xây dựng nhà ở cho gia đình có công với cách mạng. Ảnh: N.T
 
Năm 2018, 30 hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. 
 
Đồng thời, chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng trên địa bàn sẽ hỗ trợ ngày công trong quá trình xây dựng nhà ở. Hiện, các hộ đã nhận tiền hỗ trợ tiến hành xây dựng nhà ở.
Ngọc Thu
.