.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Tập trung lãnh đạo nâng cao vai trò của Đảng

Thứ Sáu, 06/07/2018, 18:28 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 6-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, khóa VII (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Chấp hành Đảng ủy khối, các đồng chí là Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

 

 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Phương Vi
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Phương ViTrong 6 tháng qua, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ bản đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kịp thời chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức chức cơ sở đảng triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Tập trung củng cố, kiện toàn cấp ủy tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đủ về số lượng để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Chỉ đạo chi bộ, đảng bộ cơ sở duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng,…
        
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 1 tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền cùng với 5 cá nhân. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở đảng và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện chỉ 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phương Vi

.