.

Huyện Chư Pưh: Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 28/06/2018, 14:36 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 28-6-2018, tại phòng họp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh, Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bá Thạch- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Cương-Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Thương Nguyễn
Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Thương NguyễnTheo báo cáo tại hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 8 tổ chức đảng và 2 cơ quan; giám sát đối với 3 tổ chức đảng và 10 đảng viên đứng đầu cơ quan, đơn vị.  Đã tiến hành kiểm tra đối với 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời cũng đã kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 5 tổ chức Đảng và kiểm tra tài chính Đảng đối với 5 tổ chức Đảng cấp dưới, qua kiểm tra đã phát hiện số tiền vi phạm là 22.769.000 đồng. 

Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, các Tổ chức cơ sở Đảng và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 39 đồng chí. Trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 14 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 đồng chí; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 04 đồng chí; Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy thi hành kỷ luật 05 đồng chí; Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã 15 đồng chí. Với các hình thức: khiển trách 22 đồng chí; cảnh cáo 03 đồng chí; cách chức 7 đồng chí (cách chức đảng ủy viên 3 đồng chí, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng 4 đồng chí); khai trừ 7 đồng chí. Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xóa tên 14 đồng chí. 

Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện chức năng tham mưu của ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở ở các tổ chức cơ sở Đảng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; Một số cấp ủy, chi bộ còn chậm triển khai thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra đã đề ra; Việc thực hiện thông tin, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra của một số tổ chức cơ sở Đảng có lúc chưa thực hiện thường xuyên. Một số cán bộ kiêm nhiệm làm công tác kiểm tra còn hạn chế về chuyên môn chưa cập nhật được văn bản quy định của công tác kiểm tra, giám sát của đảng.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng cuối năm 2018 và từ nay đến hết nhiệm kỳ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Bá Thạch đề nghị: Cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tích cực, chủ động nắm thông tin, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tiến hành thường xuyên. Tích cực theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả thông báo, kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng ngành, hoàn thiện bộ máy tổ chức, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, nhất là cấp cơ sở...    

Thương Hiền

.