Thực hiện Nghị quyết TƯ 4 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy Gia Lai, Huyện ủy Chư Pah vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho hơn 200 cán bộ chủ chốt là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, cán bộ chủ chốt của các xã và thị trấn trong huyện…

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Hội nghị đã nghe ông Rah Lan Chung- Bí thư Huyện ủy phổ biến những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nghe Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Công Lâm quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy Chư Pah về thực hiện Nghị quyết.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các ban Đảng huyện ủy đã hướng dẫn về công tác kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, công tác kiểm tra và giám sát, công tác tư tưởng, công tác dân vận của huyện Chư Pah về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đồng thời nghe phổ biến Hướng dẫn số 03-HD của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu tại Hội nghị,  Bí thư Huyện ủy Chư Pah Rah Lan Chung đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Trong đó, từng cấp ủy phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của Nghị quyết, lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất, gắn với nhiệm vụ chính trị mỗi địa phương- nhất là trong công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra và giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh…

Thanh Nhật
 

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(GLO)- Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và các cá nhân lãnh đạo theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự và chỉ đạo kiểm điểm có ông Ksor Keng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng nhóm công tác của Tỉnh ủy.
Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(GLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cá nhân các ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

(GLO)- Trong các ngày từ 29-10 đến 2-11-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ông Nguyễn Mộng Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng nhóm công tác của Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(GLO)- L.T.S: Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tháng 10-2012. Trước khi diễn ra hội nghị, phóng viên Gia Lai online có cuộc phỏng vấn ông Rah Lan Chung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pah xung quanh nội dung này.
“Phê bình và tự phê bình thẳng thắn trên tinh thần đồng chí”

“Phê bình và tự phê bình thẳng thắn trên tinh thần đồng chí”

(GLO)- Ngày 4-10, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI ) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai: Kết thúc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai: Kết thúc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(GLO)- Như tin đã đưa, từ ngày 10 đến 16-9-2012, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) Gia Lai đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đảng viên phải thật sự dân chủ trong phê bình và tự phê bình

Đảng viên phải thật sự dân chủ trong phê bình và tự phê bình

(GLO)- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng đã thực sự đem lại luồng sinh khí mới, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên cũng như quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi một bộ phận cán bộ, đảng viên đang có những biểu hiện tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Xác định mối quan hệ tập thể lãnh đạo với cá nhân người đứng đầu

Xác định mối quan hệ tập thể lãnh đạo với cá nhân người đứng đầu

(GLO)- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ: “Sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và nhà nước theo hướng đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, vừa phải tôn trọng nguyên tắc tập thể, vừa phải phát huy vai trò cá nhân người đứng đầu”.