Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã quán triệt cho trên 400 cán bộ chủ chốt, gần 200 cán bộ hưu trí và 100 cán bộ lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể, các hội quần chúng và đại diện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Đồng thời, 22/22 đảng bộ trực thuộc đã quán triệt Nghị quyết cho 4.082 cán bộ, hơn 1.000 cán bộ là ủy viên Ủy ban Mặt trận, ủy viên Ban Chấp hành các đoàn thể theo đúng hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương.

 

Anh: Thanh Nhật
Anh: Thanh Nhật

Đến nay, 22/22 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 42/42 Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn các sở, ban ngành cấp tỉnh, cùng  954 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự giác, chân thành, gương mẫu, tự khép mình vào kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bám sát 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết và góp ý của các tổ chức, cá nhân, tạo được không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, đoàn kết.

Qua kiểm điểm đã liên hệ, tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, đồng thời xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế khuyết điểm và chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ những vấn đề liên quan để trả lời tổ chức, cá nhân góp ý. Từng tập thể, cá nhân lãnh đạo, cán bộ đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm hạn chế của tập thể và bản thân, từ đó điều chỉnh về đạo đức và lối sống, tác phong người cán bộ đảng viên, cũng như điều chỉnh bổ sung quy định, quy chế làm việc nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ảnh: T.N
Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ảnh: T.N

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm rõ 3 nội dung gợi ý của Bộ Chính trị như việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; việc lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Những bất cập trong tranh chấp đất đai giữa các doanh nghiệp và các dự án với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Việc khảo sát khai thác tài nguyên khoáng sản chưa đạt hiệu quả, bán nguyên liệu thô gây lãng phí tài nguyên và thất thu cho ngân sách. Việc xử lý sự cố sập cầu Bung (huyện Krông Pa), cũng như công tác bồi thường ở các công trình thủy điện ô nhiễm môi trường sông Ba chưa dứt điểm. Nhiều công trình cơ bản xây dựng chất lượng kém, kéo dài thời gian thi công, năng lực một số nhà thầu yếu kém, gây thất thoát vốn đầu tư.

Nhiều công trình cấp nước sạch ở các huyện phía Đông Nam tỉnh đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng không có biện pháp quản lý, khai thác sử dụng, gây lãng phí. Công tác chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su chưa đạt yêu cầu về tạo việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, tình trạng lợi dụng rừng nghèo khai thác gỗ...

 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Các cấp ủy và tổ chức đảng, cán bộ đảng viên rút kinh nghiệm để lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn, từ đó đề ra phương hướng phấn đấu và các giải pháp cụ thể, phù hợp để sửa chữa và khắc phục khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ở cấp tỉnh, ngay sau khi có Kết luận số 56-KL/TU ngày 18-9-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện việc bỏ phiếu kín khi quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Việc điều hòa các mối quan hệ công tác của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có những chuyển biến đáng kể.

Không khí các cuộc họp, trao đổi công việc cũng thoải mái và cởi mở hơn trước, mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tăng cường. Việc điều chuyển, sắp xếp, bố trí lại một số cán bộ qua kiểm điểm cho thấy vai trò hạn chế hoặc uy tín giảm sút, đồng thời cử các cán bộ trẻ trong nguồn quy hoạch, có triển vọng phát triển thay thế các vị trí đó (đã điều chuyển 3 cán bộ chủ chốt cấp huyện về tỉnh công tác, điều động và luân chuyển 3 cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh trong quy hoạch về công tác ở các huyện, thị xã).

Nhiều cấp ủy liên quan đã chỉ đạo tiến hành rà soát điều chỉnh hoặc thu hồi các dự án đã được cấp phép nhưng chậm triển khai hoặc chủ đầu tư không có khả năng thực hiện; rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp bố trí lại cán bộ ở một số cơ quan đơn vị cho phù hợp, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra và kết luận để điều chuyển hoặc xem xét xử lý kỷ luật đối với những cán bộ đảng viên, công chức có dấu hiệu vi phạm, xem xét giải quyết các vụ khiếu kiện lâu ngày.

Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã nhanh chóng thẩm tra xác minh làm rõ 5/13 vấn đề, còn lại 8 vấn đề đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Ở cấp huyện và tương đương, sau kiểm điểm Ban Thường vụ cấp ủy, hầu hết Ủy ban Kiểm tra của cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và tương đương đã khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ những vấn đề cụ thể do cấp ủy giao.

Ở 22 đảng bộ trực thuộc tỉnh sau khi tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, có tất cả 67 vấn đề cụ thể (ở 16 đảng bộ đã giao Ủy ban Kiểm tra hoặc các cơ quan chức năng thẩm tra xác minh làm rõ). Đến nay đã có 39 vấn đề được thẩm tra xác minh làm rõ, còn lại 38 vấn đề đang tiếp tục tiến hành. Về xử lý thi hành kỷ luật (phát hiện trong và sau kiểm điểm), ở cấp tỉnh có một đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo và một đảng viên bị thi hành kỷ luật khiển trách.

Ở cấp huyện và tương đương, có 10 đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng, trong đó hình thức khiển trách có 5 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, đang tiếp tục đề nghị xử lý kỷ luật 5 trường hợp...

Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu nhận xét: Những kết quả bước đầu qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Gia Lai rất quan trọng, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, củng cố và tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã rút được một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung, thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ đảng viên ở các cấp, tạo cơ sở đưa việc tự phê bình và phê bình trong Đảng trở thành thường xuyên, nền nếp, để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đề ra và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn cách mạng mới.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(GLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cá nhân các ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

(GLO)- Trong các ngày từ 29-10 đến 2-11-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ông Nguyễn Mộng Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng nhóm công tác của Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(GLO)- L.T.S: Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tháng 10-2012. Trước khi diễn ra hội nghị, phóng viên Gia Lai online có cuộc phỏng vấn ông Rah Lan Chung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pah xung quanh nội dung này.
“Phê bình và tự phê bình thẳng thắn trên tinh thần đồng chí”

“Phê bình và tự phê bình thẳng thắn trên tinh thần đồng chí”

(GLO)- Ngày 4-10, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI ) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai: Kết thúc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai: Kết thúc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(GLO)- Như tin đã đưa, từ ngày 10 đến 16-9-2012, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) Gia Lai đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đảng viên phải thật sự dân chủ trong phê bình và tự phê bình

Đảng viên phải thật sự dân chủ trong phê bình và tự phê bình

(GLO)- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng đã thực sự đem lại luồng sinh khí mới, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên cũng như quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi một bộ phận cán bộ, đảng viên đang có những biểu hiện tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Xác định mối quan hệ tập thể lãnh đạo với cá nhân người đứng đầu

Xác định mối quan hệ tập thể lãnh đạo với cá nhân người đứng đầu

(GLO)- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ: “Sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và nhà nước theo hướng đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, vừa phải tôn trọng nguyên tắc tập thể, vừa phải phát huy vai trò cá nhân người đứng đầu”.