Chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và địa phương, đơn vị trong huyện triển khai các bước thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo đó, công tác chỉ đạo, triển khai việc quán triệt, học tập Nghị quyết được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch. Trong đó cấp huyện đã tổ chức quán triệt cho 270 cán bộ chủ chốt, đồng thời 47/47 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện đã mở được 78 lớp phổ biến, quán triệt nghị quyết cho trên 3.663 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, trong đó có 2.127 đảng viên. Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết cho hơn 200 cán bộ khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội.

 

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa  theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.  Ảnh: T.N
Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Ảnh: T.N

Trong các bước công tác chuẩn bị trước khi tiến hành Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy, bộ phận chức năng đã tập hợp tất cả ý kiến góp ý, với 134 văn bản của tập thể và cá nhân tham gia góp ý kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy. Đến cuối tháng 10-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định đối với những khuyết điểm, hạn chế đã được làm rõ, phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay, tập trung  các nhóm vấn đề đó là: Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để đề ra giải pháp tuyên truyền, giáo dục hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV phù hợp với thực tế của địa phương theo Quy định số 51-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, các phòng, ban còn thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý, xây dựng hệ thống chính trị 17 xã, thị trấn vững mạnh. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở các thôn, làng ít đảng viên, phấn đấu đến năm 2014 đạt 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ và 20% số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy.

Thực hiện việc bỏ phiếu kín khi Ban Thường vụ Huyện ủy bàn và quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ huyện và xã để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cho hợp lý, quan tâm quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số trong các cơ quan đảm bảo cơ cấu và tỷ lệ theo quy định.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những tồn tại trong thực hiện chương trình giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chương trình 135 (giai đoạn II)... Chỉ đạo và kiểm tra việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đền bù giải phóng mặt bằng công trình đường tỉnh lộ 670B, đường Wừu thị trấn Đak Đoa, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ không làm hết trách nhiệm tại bộ phận một cửa và Phòng Tài nguyên và Môi trường…

Đến nay đã có 47/47 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy và tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đảng viên các chi bộ trực thuộc cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, bước đầu đã có sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan đơn vị. Các nhóm công tác của Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện trong thời gian tới cần sớm tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ rõ.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(GLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cá nhân các ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

(GLO)- Trong các ngày từ 29-10 đến 2-11-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ông Nguyễn Mộng Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng nhóm công tác của Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(GLO)- L.T.S: Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tháng 10-2012. Trước khi diễn ra hội nghị, phóng viên Gia Lai online có cuộc phỏng vấn ông Rah Lan Chung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pah xung quanh nội dung này.
“Phê bình và tự phê bình thẳng thắn trên tinh thần đồng chí”

“Phê bình và tự phê bình thẳng thắn trên tinh thần đồng chí”

(GLO)- Ngày 4-10, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI ) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai: Kết thúc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai: Kết thúc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

(GLO)- Như tin đã đưa, từ ngày 10 đến 16-9-2012, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) Gia Lai đã tiến hành Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đảng viên phải thật sự dân chủ trong phê bình và tự phê bình

Đảng viên phải thật sự dân chủ trong phê bình và tự phê bình

(GLO)- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng đã thực sự đem lại luồng sinh khí mới, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên cũng như quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi một bộ phận cán bộ, đảng viên đang có những biểu hiện tha hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Xác định mối quan hệ tập thể lãnh đạo với cá nhân người đứng đầu

Xác định mối quan hệ tập thể lãnh đạo với cá nhân người đứng đầu

(GLO)- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ: “Sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các quy định của Đảng và nhà nước theo hướng đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, vừa phải tôn trọng nguyên tắc tập thể, vừa phải phát huy vai trò cá nhân người đứng đầu”.