Từ khóa: status

Bao lâu một nỗi buồn?

Bao lâu một nỗi buồn?

(GLO)- Mỗi lần lang thang trên mạng, bắt gặp những status kiểu như “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, “Buồn ơi, chào mi!”, trong tôi luôn dư vang câu hỏi: Đó là thoáng chút buồn vui tư lự đời người hay nỗi niềm muôn thuở của nhân sinh? Phải chăng ai cũng có nỗi buồn của riêng mình?