Từ khóa: quy định 171

Góp ý kiến sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan Hội quần chúng

Góp ý kiến sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan Hội quần chúng

(GLO)- Sáng 12-10, tại Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Văn Thể-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Biên tập Đề án đồng chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào các văn bản tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 27-6-2008 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan Hội quần chúng”.